Siden 2000 har jeg arbejdet med offentligt indkøb. I min daværende stilling i borgmestersekretariatet i Ry Kommune blev jeg spurgt, om jeg ville være med til at starte en egentlig indkøbsfunktion op og konkurrenceudsætte kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser. Det var en spændende udfordring, selvom jeg på det tidspunkt intet vidste om offentligt indkøb. Da jeg senere flyttede til Fyn var det derfor relevant for mig i 2005 at søge en stilling som udbudskonsulent på Syddansk Universitet (SDU), hvor jeg stadig er ansat.

Jeg blev optaget på jurauddannelsen, da SDU i 2007 etablerede uddannelsen ”jura på deltid” med lørdagsundervisning. Jeg manglede simpelthen den juridiske tilgang i arbejdet med udbud og indkøb. Især på kandidatdelen valgte jeg fag, der kunne relateres til mit arbejde i udbudskontoret. Jeg færdiggjorde uddannelsen til cand.jur. i januar 2015 og skrev speciale i udbudsret.


Eksempler på skriftlige materialer.
Klik på overskrifterne, og teksteksemplet vises i nyt skærmbillede.

Kandidatspeciale 2014
Udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse.
.

Konfliktmægling og forhandling
Eksamens opgave 2013
Uddrag: Konfliktmægling og forhandling
.

International Perspectives in Criminal Justice
Eksamen 2012
Uddrag: The European Arrest Warrant (EAW) analyzed by an example - the extradition case of SS officer Søren Kam.
.

Bachelor eksamen 2012
Uddrag: Max Webers rationelle retslære fortolket med et eksempel fra EU-retten - Lissabontraktaten
.

Retssociologi
Eksamens opgave 2011
Uddrag: Når rational ret bliver irrationel - forklaret med et eksempel fra EU-retten med udgangspunkt i Max Webers definition af formel rationalitet.
.

Er der interesse for at se en af teksterne i sin helhed kan jeg kontaktes f.eks. på mail.